​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
انواع ماشین آلات صنعتی استوک  و ​​​​​​​ نو زیر قیمت

اره اتیشی دستی - مهدی آرمیده - گروه کارخانجات تهران
اره اتیشی دستی - مهدی آرمیده - گروه کارخانجات تهران

اره آتشی دستی اروپایی فرانسوی

با گیره مخصوص - بازی کشویی
دینام 10 یا 15 اسب
برش ردیفی تا 40 سانت
دستگاه به شرط تست و سلامت

💲قیمت؛   73 میلیون ت

آرمیده - گروه کارخانجات تهران
09121762590
09001762590
​​​​​​​ www.karkhanehjat1.ir