​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی

کمپرسور 350 لیتری پیستونی سه فاز

🔻کمپرسور 350 لیتری
پیستونی - سه فاز - بسیار قوی ۱۰ بار فشار

به جز مخزن کلیه قطعات خارجی

💲 قیمت؛  ۳۰ میلیون مقطوع

09195594112
​​​​​​​
آرمیده - گروه کارخانجات تهران
www.karkhanehjat1.ir​​​​​​​