​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی

گیوتین 4.10 متر ۱۶ میل برش آمریکایی
گیوتین 4.10 متر ۱۶ میل برش آمریکایی

🔻گیوتین 4.10 متر

۱۶ میل برش - برند ACL آمریکا
منتاژ کوانجو چین مدل ۲۰۰۹
فیلتر برقی بسیار دقیق- NC با قرار دیجیتال
تابلو فرمان تاچ - برنامه های کاربردی
تا ۵۰۰ برنامه -  وزن ۱۸ تن

💲قیمت ۲/۸۰۰ دو میلیارد و هشتصد

09195594112

آرمیده - گروه کارخانجات تهرا ن
www.karkhanehjat1.ir​​​​​​​