​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی

دستگاه عمیق تراش برند دیپول چینی

جهت سوراخ کاری انواع لوله و میلگرد
از  ۸۰ سانت تا طول ۶ متر
از قطر 40 میلیمتر تا 250 میلیمتر

💲قیمت؛  ۱۴/۵۰۰ چهارده میلیارد و پانصد هزار تومان
​​​​​​​​​​​​​​
09195594112
​​​​​​​
گروه کارخانجات تهران
www.karkhanehjat1.ir​​​​​​​