​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی

پرس نجاری کالمگ ایتالیا ۳ طبقه
پرس نجاری کالمگ ایتالیا ۳ طبقه

🔻پرس نجاری کالمگ ایتالیا

۳ طبقه ۱۲۵*۲۵۵ - ۶ جک
قطر جک ۱۰ سانت - کم کار
صفحه آلمینیوم فابریک
سیستم حرارت صفحه ها روغن داغ
توسط مخزن المنت

💲قیمت  ۳۲۵ میلیون

09195594112

گروه کارخانجات تهران
www.karkhanehjat1.ir​​​​​​​