​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
انواع ماشین آلات صنعتی استوک  و ​​​​​​​ نو زیر قیمت

دستگاه تراش - مهدی آرمیده - گروه کارخانجات تهران
دستگاه تراش - مهدی آرمیده - گروه کارخانجات تهران
دستگاه تراش - مهدی آرمیده - گروه کارخانجات تهران
دستگاه تراش - مهدی آرمیده - گروه کارخانجات تهران
دستگاه تراش - مهدی آرمیده - گروه کارخانجات تهران
دستگاه تراش - مهدی آرمیده - گروه کارخانجات تهران
دستگاه تراش - مهدی آرمیده - گروه کارخانجات تهران
دستگاه تراش - مهدی آرمیده - گروه کارخانجات تهران
دستگاه تراش - مهدی آرمیده - گروه کارخانجات تهران

​ دستگاه تراش 1 متر
هریسون انگلستان وارداتی
در حد نو و فول ابزار
​​​​​​​
سنتر 30 - گلویی 32
آچارگلویی - ریل بند
مرغک ثابت و متحرک
آچار سه نظام - چهارنظام با آچار
آج زن و دو عدد هلدر رنده
آچار ۶و۸ و ۱۷و۱۹ و ۲۲و۲۴
شابلون رنده - آلن ۸و آلن ۵
چهار ریل آب - پمپ آب صابون
چراغ دار - لینت ثابت و متحرک 
و ... همه وسایل فابریک
ریل درحد - گریبکس لال

💲قیمت؛  260 میلیون ت

آرمیده - گروه کارخانجات تهران
09121762590
09001762590
www.karkhanehjat1.ir