​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی

🔻پمپ باد آلمانی سه سیلندر ۱۰۰۰ لیتری

با مخزن ۵۰۰ لیتری
دستگاه در حد
​​​​​​​
قیمت 💲قیمت  24 میلیون
​​​​​​​
🔚آرمیده  09195594112