​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی

کمپرسور اسکرو کایزر آلمان مدل CS76
کمپرسور اسکرو کایزر آلمان مدل CS76
کمپرسور اسکرو کایزر آلمان مدل CS76
کمپرسور اسکرو کایزر آلمان مدل CS76
کمپرسور اسکرو کایزر آلمان مدل CS76

🔻کمپرسور اسکرو کایزر آلمان

مدل CS76 - سال ساخت ۲۰۰۰
​​​​​​​
۴۵ کیلوات - ۷/۵ بار 

💲قیمت؛  420 میلیون مقطوع

09195594112

گروه کارخانجات تهران

www.karkhanehjat1.ir​​​​​​​