​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی

تزریق ۱۱۰ و ۱۸۰ تن دستگاه FCS تایوان

تزریق ۱۱۰ و ۱۸۰ تن دستگاه FCS تایوان

مدل ۹۲ بین میل ۳۹ و ۴۶
پرفشنال باکس کاملا فابریک و آماده تست

💲قیمت  تنی 4/100 میلیون

09195594112

گروه کارخانجات تهران
www.karkhanehjat1.ir​​​​​​​