​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
انواع ماشین آلات صنعتی استوک  و  نو زیر قیمت

با مدیریت: مهدی آرمیده

​پمپ کشنده مخصوص مواد شیمایی 3 فاز
​پمپ کشنده مخصوص مواد شیمایی 3 فاز
​پمپ کشنده مخصوص مواد شیمایی 3 فاز
​پمپ کشنده مخصوص مواد شیمایی 3 فاز

​پمپ کشنده مخصوص
مواد شیمایی 3 فاز

گازوئیل- نفت و بنزین و ...

با سیم برق و شیرینگ خروجی
و شاستی زیر کامل

قیمت؛  7  میلیون ت

آرمیده - گروه کارخانجات تهران 
 09121762590
​​​​​​​09001762590
www.karkhanehjat1.ir