​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
انواع ماشین آلات صنعتی استوک  و  نو زیر قیمت

با مدیریت: مهدی آرمیده

دستگاه وایرکات 6030Si
شارمیز - سال ساخت 2001


محور X628 میلی متر
محور Y398 میلی متر
محور Z114 میلی متر
حداکثر طول قطعه کار1130mm
حداکثر عرض قطعه کار510mm
حداکثر ارتفاع قطعه کار260mm
حداکثر وزن قطعه کار 500 kg
وزن دستگاه 4400 kg


دستگاه روشن و آماده بکار


💲قیمت؛  2/200 میلیارد ت
​​​​​​​

آرمیده - گروه کارخانجات تهران
09121762590
09001762590
www.karkhanehjat1.ir