​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی

کمپرسور اسکرو بوگ آلمانی - ۴/۱۸ متر
کمپرسور اسکرو بوگ آلمانی - ۴/۱۸ متر
کمپرسور اسکرو بوگ آلمانی - ۴/۱۸ متر

🔻کمپرسور اسکرو بوگ آلمانی
۴/۱۸ متر

سال ساخت ۱۹۹۲ - فشار تخلیه ۱۰ بار
موتور ۳۰ کیلو وات به شرط تست
کاملا اورهال

💲قیمت؛  ۲۶۵ میلیون

آرمیده - گروه کارخانجات تهران
09195594112
مشاهده کلیه دستگاه آلات یکجا
www.karkhanehjat1.ir​​​​​​​