​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
انواع ماشین آلات صنعتی استوک  و ​​​​​​​ نو زیر قیمت

باسکول ۳ تنی
​​​​​​​

 ابعاد کفه؛ 151 در 131
برند باسکول ایران رکورد
تعدادی هم وزنه دارد
دستگاه به شرط تست و سلامت

قیمت؛  10/500 میلیون
​​​​​​​
آرمیده - گروه کارخانجات تهران

​​​​​​​09121762590
09001762590

باسکول - ارمیده - کارخانجات تهران - فروش دستگاه الات و ماشین الات صنعتی
باسکول - ارمیده - کارخانجات تهران - فروش دستگاه الات و ماشین الات صنعتی
باسکول - ارمیده - کارخانجات تهران - فروش دستگاه الات و ماشین الات صنعتی
باسکول - ارمیده - کارخانجات تهران - فروش دستگاه الات و ماشین الات صنعتی
باسکول - ارمیده - کارخانجات تهران - فروش دستگاه الات و ماشین الات صنعتی
باسکول - ارمیده - کارخانجات تهران - فروش دستگاه الات و ماشین الات صنعتی