​گروه کارخانجات تهران

​​​Karkhanehjat Tehran - Group

مرکز تخصصی خرید و فروش
و ​​​​​​​معرفی کلیه کسب و کارها به مدیران عامل کارخانجات استان تهران
​​​​​​​26 شهرک صنعتی 6750 واحد تولیدی

پرس اتو قلطک آلمانی جهت مقوا سازی و کاغذ سازی

🔻پرس اتو قلطک آلمانی

موتور ۳۰ کیلووات جهت مقوا سازی و کاغذ سازی
عرض ۱۶۵ - وزن دستگاه ۶۲۰۰ کیلو

💲قیمت  ۳۲۵ میلیون

09195594112

گروه کارخانجات تهران
www.karkhanehjat1.ir​​​​​​​